Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Biblioteka

Regulamin Biblioteki

Drukuj PDF

Regulamin Biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią   i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom indywidualnym do domu, oraz na miejscu w czytelni.
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych  i podanych do wiadomości godzinach.
 4. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni,                         z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów maja prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

Regulamin Czytelni Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

    1.   Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.

    2.   W czytelni należy zachować ciszę.

    3.   W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów   ( księgozbioru podręcznego   i wypożyczalni oraz czasopism).

    4.   Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

 

Regulamin korzystania  z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

 1. Ze stanowisk mogą korzystać uczniowie i nauczyciele  w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji    w sieci Internet oraz wykorzystania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Z komputera można korzystać po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin.
 4. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie                 w celach edukacyjnych.
 5. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej  2. osoby.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian , właściwości , konfiguracji komputera.
 8. Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji ( email, gadu- gadu, czat itp. ), gier     czy zabaw, a także przeglądania stron zawierających treści potencjalnie niebezpieczne oraz inne, niezgodne z obowiązującym prawem.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego    i oprogramowania, użytkownik lub jego opiekunowie odpowiadają finansowo.
 12. Użytkowników ICIM obowiązuje zachowanie ciszy.
 13. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

 

Regulamin Biblioteki w Publicznym Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

dotyczący zasad  postępowania z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi.

 

 1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione w ramach dotacji celowej  ( pomocy finansowej) na wyposażenie szkół zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dn. 20.03.2015 r. i wpisane do ewidencji książek  w bibliotece szkolnej.
 2. Uczniowie korzystają z podręczników- materiałów edukacyjnych- co najmniej przez trzy kolejne lata nauki szkolnej.
 3. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe co oznacza brak możliwości korzystania  z takiego materiału- zeszytu ćwiczeń przez kolejny rocznik uczniów.
 4. Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe nauczyciel bibliotekarz przekazuje wychowawcom klas na podstawie protokołów odbiorczych.
 5. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe są wpisane do indywidualnych kart czytelniczych uczniów.
 6. Wychowawcy klas  zapoznają uczniów i rodziców z Regulaminem i egzekwują obowiązek podpisania protokołów odbiorczych i znajomości treści Regulaminu.
 7. Rodzice odpowiadają  za stan przyjętych do nauki podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Rodzice ponoszą  obowiązek zapłaty za zagubione lub zniszczone ( np. zalane, porwane, bardzo brudne) podręczniki (materiały edukacyjne) i materiały ćwiczeniowe ( podstawa prawna :  Dz. U. poz. 811, art. 22 ak .1.pkt 3), lub odkupienie z własnych środków pieniężnych w terminie do końca danego roku szkolnego. 
 9. Wszystkie podręczniki-materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniowie zwracają najpóźniej do dnia Rady Klasyfikacyjnej (za II półrocze) w danym roku szkolnym.
 10. Zwroty przyjmuje wychowawca, przekazuje do biblioteki szkolnej, w której nauczyciel bibliotekarz na protokole odbiorczym wpisuje ilość i stan techniczny  zwróconych materiałów oraz przekazuje dyrekcji szczegółowe informacje  o ewentualnych brakach i rozliczeniu finansowym materiałów zagubionych lub zniszczonych.
 11. Wszystkie protokoły i materiały udostępniane przechowywane są w bibliotece szkolnej .

 

 

Białystok, dn. 01.09.2015 r.

 
Ulti Clocks content

Pogoda

Statystyka

Odsłon : 1010793

Ile osób jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Reklama
Reklama

W mini obiektywie

23 Lipca 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Apolinary, Bogna,
Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.

Wiadomości dnia

Bialystok.wyborcza.pl
Gazeta.pl