Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wolontariat Rok szk. 2009/2010
Rok szk. 2009/2010

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2009/2010

Drukuj PDF

Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął swą działalność we września 2009 r., liczy 47 członków. Jego opiekunem jest p. Ewa Orłowka-Dudko. Działania klubu wspierają też inni nauczyciele – p. Anna Sobolewska, p. Agnieszka Mossakowska, p. Barbara Zin-Dziedzic, p. Marta Sasimowicz oraz p. Patrycja Borys.

Wrzesień 2009
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska lokalnego wolontariusze z klas III „B”, III „E” oraz II „A” przygotowali i przedstawili spektakl ekologiczny pt. „Na ratunek Ziemi”.

1. Przedstawienie  „Na ratunek Ziemi” zaprezentowane w ramach akcji „Sprzątanie świata” 
wol01Fot. Ewa Orłowska - Dudko

Przedstawienie zaprezentowano podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w ramach akcji „Sprzątanie świata” przez Stowarzyszenie „Okolica” w dniu 19.09.2009 r. w lasku turczyńskim nieopodal osiedla „Nowe Miasto”.

2. Wolontariusze podczas pikniku rodzinnego Stowarzyszenia „Okolica”
wol02Fot. Ewa Orłowska - Dudko

Podczas występu wszyscy dobrze się bawili. Wolontariusze razem ze zgromadzonymi mieszkańcami osiedla wzięli udział w sprzątaniu pobliskiego lasu i łąki. Odbyły się też konkursy o tematyce ekologicznej, w których także startowali członkowie Koła. Czas wypełniły wspólne zabawy z młodszymi dziećmi, które przybyły na festyn z rodzicami. Wolontariusze mieli też okazje porozmawiać z osobami zaangażowanymi w prace na rzecz ochrony środowiska i prowadzącymi działania skierowane do miejscowej społeczności. Poznali ludzi aktywnie działających w Stowarzyszeniu „Okolica”, mogli zapytać o specyfikę pracy w tego typu organizacjach, poznać zasady i pole jego działania.

3. 4. Przedstawienie ekologiczne – wrzesień 2009
wol03wol04Fot. Ewa Orłowska - Dudko

W tym samym dniu, 19.09.2009 r., inna grupa wolontariuszy, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wzięła udział w kweście na rzecz białostockiego hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” organizowanej przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven w galerii handlowej „Biała”. Wolontariuszki towarzyszyły kwestującemu również w tym dniu wojewodzie podlaskiemu, Maciejowi Żywnie. Członkowie klubu zdołali zebrać kwotę 1921,24 zł.

Październik 2009

       W dniu 25.10.2009 r. odbyła się kolejna kwesta na rzecz hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku. Po raz drugi członkowie Klubu Wolontariatu współpracowali ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok – Eindhoven i zbierali fundusze na rozbudowę białostockiej placówki hospicyjnej.

5. Wolontariuszki podczas kwesty w galerii handlowej „Biała”
wol05       Fot. Ewa Orłowska - Dudko

Uczestnikom kwesty udało się zebrać rekordową kwotę 1325,33 zł.

6.7. Zbieranie funduszy na „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku.
wol06 wol07  Fot. Ewa Orłowska - Dudko

Listopad 2009

Odbyła się kolejna zbiórka funduszy na rzecz białostockiego hospicjum. Tym razem oprócz wolontariuszy należących do klubu, do akcji udało się zaangażować uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicami. Kwesta miała miejsce 14.11.2009 r. w hipermarketach „Auchan” oraz „Real”. W jej trakcie zebrano 1018,32 zł.

18 listopada odbyło się szkolenie członków klubu oraz ich opiekunów przez pracownika białostockiego Centrum Wolontariatu, p. Dorotę Mroczkowską. Wolontariusze zostali zapoznali ze znaczeniem terminu „wolontariat” oraz jego historią, poznali akty prawne, które regulują działalność wolontariacką, dowiedzieli się o różnych formach i sposobach niesienia pomocy, dyskutowali nad problemami etycznymi związanymi z dobroczynnością. Mieli okazję rozstrzygnięcia wielu wątpliwości dotyczących pracy w wolontariacie, jej uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz obyczajowych, a także korzyści, które może przynosić.

Andrzejki stały się doskonałą okazją do zorganizowania kiermaszu ciast. Wszyscy chętnie kupowali wypieki, które przygotowali wolontariusze. Dochód z akcji został przeznaczony na rzecz domowego hospicjum dla dzieci prowadzonego przez białostocką Fundacje „Pomóż im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi.

Grudzień 2009

W dniu 4 grudnia delegacja reprezentująca klub wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Wolontariusza, które zostały zorganizowane przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w Zespole Szkół Elektrycznych. Zarówno wolontariusze, jak też ich opiekunowie, koordynatorzy szkolnych klubów wolontariatu, mogli się spotkać i wymienić doświadczenia
z osobami działającymi na terenie miasta i w jego okolicach należącymi do różnych organizacji dobroczynnych oraz filantropijnych, m.in. Caritas, Stowarzyszenia „Droga”, szkolnych klubów wolontariusza, drużyn harcerskich. Mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat wolontariatu europejskiego oraz poznać wolontariuszy cudzoziemców pracujących obecnie w najbliższym regionu. Wzięli udział
w seminarium „Wolontariat uczy” oraz warsztatach poświęconych różnym formom niesienia pomocy. Spotkanie uświetnili wojewoda podlaski, p. Maciej Żywno oraz zastępca prezydenta miasta Białegostoku, p. Tadeusz Arłukowicz. Poruszano tematykę różnych form aktywności wolontarystycznych, takich jak: pomaganie bezdomnym, wspieranie uchodźców, pomoc dzieciom, mówiono
o tolerancji oraz edukacyjnej roli wolontariatu. Seminarium było okazją do podkreślenia, jak wiele jest w Białymstoku osób, które angażując swój czas i energię działają dla dobra innych. Wolontariusze są szczególnie aktywni w sferze kultury, ekologii, sportu, ale nade wszystko organizują pomoc tym, którzy pozostają
w chorobie i samotności. Wojewoda podlaski, p. Maciej Żywno, podziękował wolontariuszom za ich aktywność i bezcenny wkład w pomoc innym oraz złożył życzenia o okazji ich święta

8. Wojewoda podlaski, p. Maciej Żywno składa życzenia wolontariuszomwol08

9. Zgromadzeni na seminarium wolontariusze oraz ich opiekunowie. 
wol09 

       Członkowie klubu nadal kwestowali na rzecz białostockiego hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” – tym razem 5.12.2009 r. uczniowie zbierali datki
w hipermarkecie „Carrefour”, natomiast nauczyciele w hipermarkecie „Auchan”. Współpraca z grupą „Szczęściary” ze Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok-Eindhoven stała się stałym punktem działalności wolontarystycznej klubu.

Klub przystąpił do ogólnopolskiego Programu „Szkoła bez przemocy”
i przygotował  cykl imprez ph. „Tydzień Wolontariatu”.  W dniach  7 – 11 grudnia 2009 r. odbyły się m.in.:

 •       Zbiórka drobnych monet „Nasza góra grosza” na rzecz domowego hospicjum dla dzieci Fundacji „Pomóż im”.
 •       Akcja pomocy rówieśnikom polegająca na zebraniu podręczników, książek, przyborów szkolnych, zeszytów, które następnie zostały przekazane uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 •       Konkurs dla klas na projekt akcji wolontariatowej.
 •       Happening dla uczniów kl. I ph. „Nasi bracia mniejsi” mający propagować postawę odpowiedzialności oraz szacunku wobec zwierząt.
 •       Happening dla uczniów kl. II ph. „Ludzie u kresu życia”, którego celem było uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych i chorych.
 •       Prezentacje multimedialne – jedna z nich propagowała wolontariat wśród młodzieży gimnazjalnej, druga – pokazywała dotychczasowe działania Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 •       Pokaz filmów propagujących ideę  wolontariatu.
 •       Konkurs literacki ph. „Warto pomagać”.
 •       Akcja „Nasi bracia mniejsi” – zbiórka karmy, koców, przydatnych akcesoriów na rzecz schroniska dla zwierząt w Białymstoku przeprowadzona na terenie osiedla „Sienkiewicza”.

Zorganizowane akcje i imprezy stanowiły wkład członków klubu w obchody Światowego Dnia Wolontariusza. Przyświecało im motto zaczerpnięte z Jana Pawła II: „Nie możemy stać z założonymi rękami, gdy tysiące ludzi umiera z głodu. Nie możemy próżnować, cieszyć się naszym bogactwem i wolnością, gdy gdzieś pod naszymi drzwiami leży Łazarz XX wieku!”.

10. Klasa I „a” podczas tworzenia plakatu.
wol10  Fot. Edyta Kasjanowicz

11. Wybieranie najlepszych prac po akcji plastycznej „Nasi bracia mniejsi” 
wol11Fot. Edyta Kasjanowicz

 12. 13. 14. Podsumowanie Tygodnia Wolontariatu w obiektywie.
wol12

wol13

wol14
  Fot. Edyta Kasjanowicz

Styczeń 2010

            Wolontariusze wzięli udział już w piątej kweście na rzecz białostockiego hospicjum. Tym razem zbierali datki w sklepie PSS „Społem” – „Opałek”. Akcja odbyła się 16. 01.2010 r.

Luty 2010

            Walentynki, święto zakochanych, stało się doskonałą okazją do przeprowadzenia imprez, które wpisywałyby się w charakter i nastrój tego wyjątkowego dnia, a jednocześnie służyły celom dobroczynnym. 15 stycznia wolontariusze zorganizowali kolejny kiermasz – tym razem sprzedawane były ciasteczka z wróżbami dla zakochanych – oraz akcję „Poczta Walentynkowa”, która polegała na kolportowaniu walentynkowych pocztówek z życzeniami. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na wsparcie hospicjum dla dzieci Fundacji „Pomóż im”.

15. 16. Kiermasz  ciasteczek z wróżbami oraz Poczta Walentykowa.
wol15

Fot. Ewa Orłowska - Dudko wol16

20 lutego odbyła się kolejna kwesta na rzecz „Domu Opatrzności Bożej”
w Białymstoku
, w której wzięli udział wolontariusze z Gimnazjum nr 4. Po raz drugi kwestowali także w sklepie PSS „Społem” – „Opałek”.

 Marzec 2010 

Osiem wolontariuszek ze szkolnego klubu wolontariatu uczestniczyło w kweście na rzecz białostockiego hospicjum. Zbiórka miała miejsce 6 marca w hipermarkecie „Auchan”. Uczennice zebrały w tym dniu kwotę 901,34 zł
10 marca wolontariusze prezentowali swoje dokonania podczas Dnia Otwartego Szkoły. Przygotowane hasła reklamujące naukę w Gimnazjum nr 4 były dołączone do słodkich niespodzianek przygotowanych wcześniej przez uczniów należących do klubu. Młodszym kolegom pokazano też prezentację multimedialną  ukazującą działania klubu. Wolontariusze czuli się odpowiedzialni za stworzenie dobrego wizerunku szkoły, w której się uczą i której atmosferę i środowisko współtworzą. Starali się ukazać młodszym kolegom i koleżankom zalety swojej działalności, z zapałem mówili o własnych osiągnięciach i poczuciu satysfakcji, jaką daje bezinteresowne pomaganie potrzebującym.

17. 18. Ciasteczka z reklamą szkoły dla zaproszonych gości ze szkół podstawowych. 
wol17 

Fot. Paulina Szematowicz wol18

       W marcu odbyła się też kolejna, już XV, edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”,  promującego młodych ludzi działających na rzecz innych, wolontariuszy robiących coś pozytywnego dla swoich rówieśników lub środowisk potrzebujących wsparcia i pomocy. Jedną spośród ośmiu osób nagrodzonych w konkursie i uhonorowanych tytułem ”Wspaniałego” oraz statuetką Św. Franciszka została Monika Bardadyn, zgłoszona przez opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.
wol19
Pomagają za uśmiech, www.wyborcza.pl.. Gazeta Wyborcza . Czwartek 25 marca 2010

Kwiecień 2010

       9 kwietnia grupa wolontariuszy uczestniczyła w „Spotkaniu  z ciekawym człowiekiem” zorganizowanym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Zaproszonym gościem był polski polarnik, najmłodszy
w historii zdobywca bieguna północnego i południowego, pierwsza osoba niepełnosprawna, która dokonała takiego wyczynu, uczestnik wielu wypraw, założyciel Fundacji „Poza Horyzonty”Jan Mela.

Dwudziestu wolontariuszy należących do klubu wzięło udział w ósmej z kolei kweście na rzecz Domu Opatrzności Bożej w Białymstoku. Tym razem odbyła się ona 24.04.2010 r. w hipermarkecie Auchan.

Maj 2010

25 maja z inicjatywy wolontariuszy we współpracy z białostockim oddziałem Caritas zorganizowano w naszej szkole zbiórkę na rzecz powodzian z województwa małopolskiego. Zgromadzono koce, poduszki, żywność do szybkiego przygotowania, konserwy, wodę, środki czystości, które następnie przekazano do transportu Caritasu.

29 maja wolontariusze wzięli udział w dziewiątej kweście na rzecz Domu Opatrzności Bożej w Białymstoku w hipermarkecie Auchan.

Czerwiec 2010

       Wolontariusze nawiązali  współpracę ze Stowarzyszeniem „Mam Marzenie”  i na rzecz jego podopiecznych zorganizowali dwie imprezy. 14 czerwca odbył się kiermasz ciast, a 15 czerwca loteria fantowa, którą wsparli rodzice,
p. Garbolińscy, p. Zin – Dziedzic, p. Malewicka. Dochód z obu przedsięwzięć został przeznaczony na cele fundacji.
wol20

Gimnazjaliści pomagają fundacji "Mam marzenie"  
Warto było poświęcić czas na przygotowanie ciast. W ten sposób chcemy ulżyć ciężko chorym dzieciom - mówi Monika Bardadyn (na zdjęciu z lewej), uczennica gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ciepłej w Białymstoku. W jej szkole trwał wczoraj kiermasz ciast. Dochód ze sprzedaży słodkości, które przygotowali sami uczniowie, otrzyma białostocki oddział fundacji „Mam marzenie". Od kilku lat spełnia ona życzenia ciężko chorych dzieci. - Pieniądze z kiermaszu przeznaczymy na marzenie 13-letniej Moniki, która chce pojechać w nieznane – mówi Marta Sasimowicz, koordynatorka białostockiego oddziału fundacji. Na spełnienie marzeń czeka jeszcze 14 podopiecznych. Każdy z nas może pomóc. Szczegóły są na stronie interentowej:  www.mammarzenie.org   (mg)
Informacja z „Kuriera Porannego” z 15.06.2010 r.

       22 czerwca z inicjatywy wolontariuszy zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadził absolwent naszego gimnazjum, Kamil Więcko. Wzięli w nim udział chętni wolontariusze.

Osiągnięcia Szkolnego Klubu Wolontariatu
Wymiernym świadectwem uznania dla działań na rzecz środowiska podejmowanych przez członków szkolnego klubu wolontariatu są zdobyte przez wolontariuszy nagrody. To, że niezależni eksperci docenili ich pracę, świadczy
o skuteczności i systematyczności prowadzonych przez nich akcji.

W XV białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zostało docenione bezinteresowne poświecenie dla pracy wolontarystycznej Moniki Bardadyn z kl. IIIa. Tegoroczny konkurs realizowany przez Urząd Miejski w Białymstoku, cieszył się ogromnym powodzeniem i zyskał szerokie zainteresowanie, do udziału w nim zgłoszono rekordową liczbę 75 kandydatów. Celem konkursu było promowanie ciekawych form młodzieżowego wolontariatu oraz prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, które kształtują poczucie indywidualnej odpowiedzialności, uczą zasady szacunku i poszanowania drugiego człowieka oraz przeciwdziałają przemocy. Konkurs stanowi szczególną okazję do wyróżnienia dzieci i młodzieży, którzy, nie otrzymując w zamian żadnych korzyści, pomagają potrzebującym oraz podejmują działania na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnej. Pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskim Konkursu jest Fundacja "Świat na TAK". Honorowy Patronat nad ideą konkursu objął Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Do konkursu zostały zgłoszone oprócz Moniki Bardadyn trzy inne wolontariuszki: Monika Siemieniu z kl. III c, Justyna Świrydowicz i Joanna Zaborowska z kl. III b.

Monika jako jedyna gimnazjalistka została uhonorowana statuetką Św. Franciszka i zaliczona do zaszczytnego grona Ośmiu Wspaniałych.Działa
w Szkolnym Klubie Wolontariatu od początku jego funkcjonowania, jest pomysłodawczynią  i animatorką wielu działań, razem z koleżanką pomaga w nauce młodszym uczniom mających problemy edukacyjne oraz emigrantom i uczniom niepełnosprawnym, angażuje się też aktywnie w działania harcerskie. Wzorowo wypełnia wszystkie powierzone jej zadania, wykazuje się kreatywnością
i odpowiedzialnością w działaniach wolontarystycznych. Godna podziwu jest jej konsekwencja w realizacji podjętych celów oraz umiejętność pogodzenia obowiązków szkolnych z pracą na rzecz innych. Monika od pięciu lat działa aktywnie i 111 Białostockiej Drużynie Harcerskiej "Wikingowie”, w której pełni rolę zastępowej. Wraz z innymi członkami Szkolnego Klubu Wolontariusza brała udział w licznych kwestach i kiermaszach na rzecz hospicjum, schroniska dla zwierząt czy najuboższych uczniów szkoły. Ponadto, Monika należy do dwóch kół teatralnych,
w których występuje, pisze scenariusze oraz pomaga w reżyserowaniu. Jest przykładem tolerancji i otwartości na potrzeby innych. Empatia Moniki sprawia, że ma wielu przyjaciół i cieszy się szacunkiem wśród rówieśników. Działania na rzecz środowiska nie przeszkadzają jej w osiąganiu bardzo wysokich wyników w nauce.
W roku szkolnym 2009/2010 została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, może się też poszczycić sukcesami artystycznymi (np. w konkursach recytatorskich). Działa bardzo aktywnie w szkolnym kole teatralnym, należy do chóru szkolnego, bierze udział w wielu turniejach wiedzy (np. Gimnazjada Polonistyczna). Jej postawa jest z pewnością wzorem dla wielu gimnazjalistów. 

19. Ośmiu Wspaniałych, od lewej: Agnieszka Kaczyńska, Patrycja Lubowicka, Sylwia Samaryn, Magdalena Czemiel, Sylwia Januszkiewicz, Monika Bardadyn, Magdalena Bieryło, Paula Sadowska
 wol21
   Fot. Wojciech Wojtkielewicz

       Z kolei Monika Siemieniuk za pracę pt. „Warto pomagać” została wyróżniona w Konkursie „Moja pasja początkiem drogi do kariery” zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w styczniu 2010r.

19. Wręczenie nagród w Konkursie „Moja pasja początkiem drogi do kariery”
wol22

 

Wolontariat w obiektywie 2009/2010

Drukuj PDF


Przedstawienie  „Na ratunek Ziemi” zaprezentowane w ramach akcji „Sprzątanie świata”

S7302838

 Nasza „ekipa” przed występem w ramach akcji „Sprzątanie świata”

S7302845

S7302846    
KRÓL ŚMIECI  i jego świta

S7302871
DYM zachwala swoje „zalety”        

S7302875
KRÓL ŚMIECI

S7302876        
  MATKA ZIEMIA

S7302852
 MATKA ZIEMIA

S7302877
          W czasie występu

S7302879
Przedstawienie „Na ratunek Ziemi”
 

Udział w kweście na rzecz białostockiego hospicjum

wolontariat25.10 001 
 Kamil i Krzysiek spisali się na medal

wolontariat25.10 002
 Pełnymi puszkami mogły się poszczycić Monika i Iza

wolontariat25.10 003
Nasze wolontariuszki podczas kwesty

 

Wolontariat 2009/2010

Drukuj PDF

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 W roku szkolnym 2009/2010 w naszym gimnazjum rozpoczęło działalność Szkolne Koło Wolontariatu. Należy do niego 42 uczniów z różnych klas. Opiekunami koła są pani Ewa Orłowska-Dudko i pani Anna Sobolewska. W ramach naszej pracy we wrześniu 2009 wolontariusze z kl. III b, III e oraz II a przygotowali spektakl ekologiczny pt. „Na ratunek Ziemi”. Został on przedstawiony podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w ramach akcji „Sprzątanie świata” przez Stowarzyszenie „Okolica” w dniu 19.09.2009 r. 

 Grupa uczniów i nauczycieli (22 osoby) w dniu 19.09.2009 wzięła udział w kweście na rzecz białostockiego hospicjum organizowanej przez Stowarzyszenie Kontakt miast Białystok- Eidhoven. Wolontariuszki z naszego gimnazjum towarzyszyły kwestującemu w tym dniu wojewodzie podlaskiemu p. Maciejowi Żywno.

 Nasi członkowie w dn. 25.10.2009 uczestniczyli w kolejnej kweście na rzecz białostockiego hospicjum.

 14 listopada wzięliśmy udział już rodziców trzeciej kweście na rzecz hospicjum. Tym razem zaangażowaliśmy rodziców i uczniów niepełnosprawnych.

Andrzejki stały się doskonałą okazja do zorganizowania  kiermaszu ciast. Wszyscy chętnie kupowali przepyszne wypieki. Dochód z akcji został przeznaczony na rzecz białostockiego hospicjum dla dzieci.

 W dniu 5 grudnia 2009 r. wzięliśmy udział w kweście na rzecz hospicjum w hipermarkecie Carrefour (uczniowie) oraz Auchan (nauczyciele)

 W ramach Programu „Szkoła bez przemocy” przygotowaliśmy Tydzień Wolontariatu. W dniach od 7 do 11 grudnia odbyły się m.in.:

- zbiórka „Nasza Góra Grosza” na rzecz hospicjum dla dzieci;

- akcja pomocy rówieśnikom;

- konkurs dla klas na projekt akcji wolontariatowej;

- happeningi  „Nasi bracia mniejsi” oraz „Los ludzi u kresu życia”

- prezentacjea multimedialna dotycząca wolontariatu;

- pokaz filmów propagujących wolontariat;

- konkurs literacki „Warto pomagać”;

- akcja „Dla braci mniejszych”  przeprowadzona na terenie osiedla - zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.

 Zaraz po Walentynkach (15 lutego) zorganizowaliśmy kiermasz ciasteczek z wróżbą dla zakochanych. Wypieki, a zwłaszcza wróżby cieszyły się dużą popularnością wśród gimnazjalistów.Dużą popularność zdobyła też Poczta Walentynkowa - za symboliczne 20 groszy można było przesłać walentynkę dla swej sympatii. Dochód z obu akcji przeznaczyliśmy na białostockie hospicjum dla dzieci.

Wolontariusze z naszego klubu wzięli udział w kwestach zorganizowanych przez Grupę "Szczęściary" na rzecz hospicjum "Dom Opatrzności Bożej". Odbyły się one 16 stycznia i 20 lutego w sklepie "Opałek".

 


Ulti Clocks content

Pogoda

Statystyka

Odsłon : 1010788

Ile osób jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Reklama
Reklama

W mini obiektywie

23 Lipca 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Apolinary, Bogna,
Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.

Wiadomości dnia

Bialystok.wyborcza.pl
Gazeta.pl