Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home O szkole Biblioteka
Biblioteka

Regulamin Biblioteki

Drukuj PDF

Regulamin Biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią   i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom indywidualnym do domu, oraz na miejscu w czytelni.
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych  i podanych do wiadomości godzinach.
 4. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni,                         z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów maja prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

Regulamin Czytelni Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

    1.   Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.

    2.   W czytelni należy zachować ciszę.

    3.   W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów   ( księgozbioru podręcznego   i wypożyczalni oraz czasopism).

    4.   Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

 

Regulamin korzystania  z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

 

 1. Ze stanowisk mogą korzystać uczniowie i nauczyciele  w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji    w sieci Internet oraz wykorzystania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Z komputera można korzystać po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin.
 4. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie                 w celach edukacyjnych.
 5. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej  2. osoby.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian , właściwości , konfiguracji komputera.
 8. Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji ( email, gadu- gadu, czat itp. ), gier     czy zabaw, a także przeglądania stron zawierających treści potencjalnie niebezpieczne oraz inne, niezgodne z obowiązującym prawem.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego    i oprogramowania, użytkownik lub jego opiekunowie odpowiadają finansowo.
 12. Użytkowników ICIM obowiązuje zachowanie ciszy.
 13. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

 

Regulamin Biblioteki w Publicznym Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

dotyczący zasad  postępowania z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi.

 

 1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione w ramach dotacji celowej  ( pomocy finansowej) na wyposażenie szkół zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dn. 20.03.2015 r. i wpisane do ewidencji książek  w bibliotece szkolnej.
 2. Uczniowie korzystają z podręczników- materiałów edukacyjnych- co najmniej przez trzy kolejne lata nauki szkolnej.
 3. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe co oznacza brak możliwości korzystania  z takiego materiału- zeszytu ćwiczeń przez kolejny rocznik uczniów.
 4. Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe nauczyciel bibliotekarz przekazuje wychowawcom klas na podstawie protokołów odbiorczych.
 5. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe są wpisane do indywidualnych kart czytelniczych uczniów.
 6. Wychowawcy klas  zapoznają uczniów i rodziców z Regulaminem i egzekwują obowiązek podpisania protokołów odbiorczych i znajomości treści Regulaminu.
 7. Rodzice odpowiadają  za stan przyjętych do nauki podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Rodzice ponoszą  obowiązek zapłaty za zagubione lub zniszczone ( np. zalane, porwane, bardzo brudne) podręczniki (materiały edukacyjne) i materiały ćwiczeniowe ( podstawa prawna :  Dz. U. poz. 811, art. 22 ak .1.pkt 3), lub odkupienie z własnych środków pieniężnych w terminie do końca danego roku szkolnego. 
 9. Wszystkie podręczniki-materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniowie zwracają najpóźniej do dnia Rady Klasyfikacyjnej (za II półrocze) w danym roku szkolnym.
 10. Zwroty przyjmuje wychowawca, przekazuje do biblioteki szkolnej, w której nauczyciel bibliotekarz na protokole odbiorczym wpisuje ilość i stan techniczny  zwróconych materiałów oraz przekazuje dyrekcji szczegółowe informacje  o ewentualnych brakach i rozliczeniu finansowym materiałów zagubionych lub zniszczonych.
 11. Wszystkie protokoły i materiały udostępniane przechowywane są w bibliotece szkolnej .

 

 

Białystok, dn. 01.09.2015 r.

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej

Drukuj PDF

bi2010.03W dniach 29-30.09.2010r. uczniowie klas I b i I c, pod opieką swoich wychowawców p. Aliny Dzierżanowskiej i p. Rafała Sokołowskiego, zwiedzali Czytelnię Główną Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w ramach akcji „Biblioteka. Miejsce czytania , miejsce działania”.

 

Biblioteka

Drukuj PDF

REGULAMIN:

1.ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KORZYSTAJĄ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE.


2.JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ TRZY KSIĄŻKI / W TYM TYLKO JEDNĄ LEKTURĘ/ NA OKRES DWÓCH TYGODNI.

3.KSIĄŻEK NIE NALEŻY PRZETRZYMYWAĆ.

4.UCZEŃ PRZYGOTOWUJACY SIĘ DO KONKURSÓW, OLIMPIAD MA PRAWO DO WYPOŻYCZANIA  WIEKSZEJ ILOŚCI KSIĄŻEK JEDNORAZOWO.

5.KSIĄŻKĘ NALEŻY SZANOWAĆ JAKO WSPÓLNE DOBRO, ZAUWAZONE USZKODZENIE ZGŁASZA SIĘ BIBLIOTEKARZOWI.

6.W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻKI NALEŻYJĄ ODKUPIĆ LUB ZWRÓCIĆ INNĄ O RÓWNEJ WARTOŚCI- PO UZGODNIENIU Z BIBLIOTEKARZEM.

7.POD KONIEC ROKU SZKOLNEGO KSIĄŻKI POWINNY BYĆ ZWRÓCONE W OGŁOSZONYM TERMINIE.

 

biblioteka_clip_image002

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ

biblioteka_clip_image004

biblioteka_clip_image006

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU- BIBLIOTEKA 2008

biblioteka_clip_image008

 

BIBLIOTEKA

biblioteka_clip_image012

biblioteka_clip_image010

 

BASIA ŁUCKIEWICZ UCZ. KL. I C – I MIEJSCE W CZYTELNICTWIE- X 2008

biblioteka_clip_image014

 

AKTYW BIBLIOTECZNY W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA DEKORACJI

biblioteka_clip_image016

BIBLIOTEKA

biblioteka_clip_image018

biblioteka_clip_image022

 

TABLICA DEKORACYJNA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

biblioteka_clip_image020
 
 


Ulti Clocks content

Pogoda

Statystyka

Odsłon : 991629

Ile osób jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Reklama
Reklama

W mini obiektywie

25 Czerwca 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Albrecht, Eulogiusz,
Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm
Do końca roku zostało 190 dni.

Wiadomości dnia

Bialystok.wyborcza.pl
Gazeta.pl